Vážení členovia, strelci a priatelia.

Aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad  a     „neprepadne“   tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  Právnické osoby, ktoré chcú darovať 1 % z dane a SZČO 2 % z dane musia do 31. 03. 2018  do daňového priznania vpísať údaje našej organizácie ako prijímateľa: IČO: 31196551  Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice, Poľná ul. č. 11 Levice 934 01. U zamestnancov sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je  31. marec 2018 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2018.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S pozdravom                                                     Ivan  V a l a c h o v i č, predseda OZTŠČR

V sobotu 30. decembra sme sa stretli na našej strelnici za príjemného zimného počasia, aby sme posledným podujatím roka ukončili úspešnú streleckú sezónu 2017. Prišla takmer stovka strelcov aj najbližšími rodinnými príslušníci a priateľmi. Všetky strelištia boli permanentne obsadené, strieľalo sa do 16,00 h. Potom sa zbrane odložili  a začalo sa hodovať. Popri konzumovaní rôznych dobrôt – slaných, sladkých i tekutých – sa v hromadných štartoch púšťali balóny a lampióny šťastia. Stretnutie bolo ukončené veľkým ohňostrojom. Pri táboráku sme vydržali až do 19,00 h. Zaželali sme si úspešný strelecký rok 2018 a rozišli sme sa do svojich domovov.                                          Ivan Valachovič

Video sa nachádza TU

 

Vážení priatelia,

17. decembra sa uskutočnila posledná tohtoročná strelecká súťaž. Ako sa už stalo tradíciou, stretávame sa v ostatné dni roka na spoločenskom podujatí „POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sa tentokrát bude konať 30. decembra (sobota) na strelnici v Leviciach. Stretnutie organizujeme pre našich najbližších, ktorí sú nám oporou a podporujú nás v našich športových streleckých aktivitách. Je to aj príležitosť na stretnutie s priateľmi a známymi, ktorí sú našimi fanúšikmi a pomáhajú nám. Program  sme pripravili tak, aby sme potešili  aj našu najmladšiu generáciu. Srdečne vás pozývame! Budeme radi, keď si nájdete čas a prídete medzi nás. Program podujatia je tu. Na stretnutie s vami sa teší

Ivan Valachovič
predseda OZTŠČR

Najúspešnejší strelci v disciplíne – ľubovoľná odstreľovacia puška na  300 m.

V nedeľu 3. decembra sa uskutočnila posledná – siedma tohtoročnú strelecká súťaž v disciplíne  „ľubovoľná odstreľovacia puška – mierenka“. Strieľalo sa na 5 terčov, ktoré sa v jednotlivých kolách nemenili, na konštantnú vzdialenosť 300 m. Hodnotilo sa päť najlepších dosiahnutých výsledkov. Jednotlivých kôl sa zúčastňovalo  cca 20 – 30 strelcov z celého Slovenska. Každá zo súťaží  sa vyhodnocovala samostatne a prví traja strelci boli ocenení. Úroveň súťaže, podľa vyjadrenia strelcov, bola veľmi vysoká. Museli sa v priebehu roka v jednotlivých kolách vyrovnávať s rôznymi poveternostnými podmienkami. Mali možnosť porovnávať si aktuálne dosiahnutý nástrel s výsledkami z predchádzajúcich kôl. Najviac najlepších umiestnení a tým aj najvyšší bodový výsledok dosiahol Martin Valachovič čím získal ocenenie „Najúspešnejší odstreľovač roka 2017“.  Druhým v poradí, v športovej sezóne 2017, sa stal Štefan Máté a trojicu najúspešnejších športových strelcov –  odstreľovačov  – uzatvára Gabriel Kabina.

Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a do novej športovej sezóny 2018 prajeme im, aj všetkým zúčastneným strelcom, presnú mušku. Fotografie z ostatnej súťaže prikladáme.

Teší nás, že o túto atraktívnu streleckú disciplínu je z radov športových strelcov čoraz väčší záujem, preto sme v roku 2018 pripravili ďalšiu novú súťaž v tejto disciplíne. Podrobnosti  nájdete v športovom kalendári na rok 2018.

                                                                                  Ivan V a l a c h o v i č

                                                                                  Predseda OZTŠČR