Vážení strelci!
Opäť, po roku, sa v dňoch 31. mája až 2. júna stretneme už na VI. ročníku „Letného sústredenia strelcov“. Dovoľujeme si vás aj touto cestou pozvať na toto strelecké podujatie. Táborenie v prírode priamo na strelnici, stretnutie priateľov, výmena skúseností, zaujímavý strelecký program, kúpanie v jazere – to všetko by mohlo byť inšpiráciou k účasti na tomto spoločensko-streleckom podujatí.
Podrobnosti k sústredeniu s možnosťou prihlásiť sa, nájdete v našom športovom kalendári.
Na stretnutie s vami sa teší celý tím Fénix.