Jojo62

Vážení členovia, strelci,

300m strelište je uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie záchytného valu do odvolania. Ostatné strelištia sú bez obmedzenia.

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení členovia, strelci,

koncom roka 2024 začíname s budovaním 300m strelišťa a to vybudovaním základov. V prvom štvrťroku budeme pokračovať s výstavbou krytého strelišťa. Kto by chcel podporiť tento projekt aj finančne formou daru budeme Vám vďačný. Projekt si môžete pozrieť tu:

Pohľady

Pôdorys 1.NP

Rezy 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení členovia, strelci,

Dňa 19.5.2024 bude 300m strelište uzatvorené z dôvodu brigády, kde sa bude robiť veľké upratovanie celého strelišťa. Brigádnici sú srdečne vítaní. 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení členovia,

od 14. 03 – je strelnica v plnej prevádzke vrátane 260m.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení strelci!

súťaž “100 roční” –  XIV. ročník v termíne 4.3.2023 (sobota) je z technických príčin zrušená. Náhradný termín včas oznámime.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

 

Vážení členovia,

sme v období spracovávania daňových priznaní za rok 2022. Aj tento rok sme sa zaregistrovali medzi prijímateľov 2% daní. Každoročne získané prostriedky sú použité na údržbu a zveľaďovanie nášho streleckého areálu. Chcem vás aj tento rok poprosiť, kto ste sa rozhodli poukázať tieto prostriedky, darujte ich našej organizácii. Budú zmysluplne využité v prospech našich streleckých aktivít. Ktorí sú v zamestnaneckom pomere, vyplnia tlačivo, ktoré je v prílohe. Spolu z ročným zúčtovaním dane, ktoré ste dostali od zamestnávateľa obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu z Potvrdením, môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade, alebo doručiť do našej centrály na Poľnej č.11 Levice. Najneskoršie do 30.4.2023 (na daňovom úrade). Samostatne zárobkovo činné osoby, ak nemajú povinnosť elektronickej komunikácie podávajú daňové priznanie do 31.3.2023 na predpísanom tlačive a môžu poukázať 2%. Právnické osoby spracovávajú daňové priznania elektronicky, s povinnosťou podania do 31.3.2023 a môžu poukázať 1%. Súčasťou týchto tlačív je aj oddiel, k poukázaniu 2% resp.1% dane. Do tejto časti je potrebné vpísať nasledovné údaje: OKRESNÉ ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ REGIÓNOV LEVICE  Poľná ul. č.11 Levice 93401, IČO: 31196551. Výška podielu sa vypočíta zo zaplatenej dane. Daň musí byť zaplatená k termínu podania daňového priznania. Ďakujem.

Predvyplnené tlačivo nájdete TU. Stiahnuté tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky (PC, tablet, mobil atď.) Vyhlásenie je potrebné vytlačiť farebne na daňovom úrade čierno biele tlačivo neakceptujú.

S úctou

Ivan Valachovič predseda OZTŠČR Levice

Vážení strelci!

kalendár streleckých aktivít je zverejnený. Strelnica je sprístupnená v štandardnom režime.

Otváracie hodiny TU.

Kalendár TU.

Vážení strelci!

od 7. Júna 2021 je stránka FÉNIX aj na FACEBOOKU.

Kliknutím na ikonu pod textom sa dostanete na stránku FACEBOOK.

 

 

Vážení strelci!

dnešným dňom (04. 06. 2021) je z technických príčin strelište 300 m zatvorené do odvolania. Žiadame strelcov,

aby na strelišti 300 m nevykonávali žiadnu streleckú činnosť.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení strelci a členovia.

Srdečne Vás pozývame na 1. Ples športových strelcov. Dátum, čas, miesto a vstupné sú uvedené na pozvánke vyššie ako aj čo je zahrnuté v cene vstupného. Elektronická registrácia a podrobné informácie sa nachádzajú tu. Koniec registrácie je 07.02.2020. Strelci si môžu pozvať aj priateľov (známych) z radu nestrelcov a nečlenov. Tešíme sa na Vašu návštevu a spoločnú zábavu.

S pozdravom organizačný tím: Jozef Kráner, Ing. Henrieta Blahova, Marek Blaho, Adamec Luboš ml.; st.

FOTO z plesuTU