Strelnica FÉNIX

Kálnická cesta (za pekárňou)

GPS Strelnica:
48.217203
18.575421

 

Prevádzkovateľ

Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice

(občianske združenie)

Poľná ulica č. 11
934 05 Levice
GPS kancelária (Klub): 48.212566, 18.601881
IČO: 31196551
Účet ČSOB: SK09 7500 0000 0040 0441 9165

 

Ivan Valachovič

Predseda OZTŠČR a správca strelnice

Tel.: +421 905 681 231

Email: ivan.valachovic.lv@gmail.com

 

Rastislav Belák

Manažér 300 m strelnice a správca strelnice

Tel. +421 0907 893 548

E-mail: belak.rastislav@gmail.com

 

Martin Valachovič

Správca strelnice

Tel.: +421 904 186 259

Email: valachovic.martin@centrum.sk

 

Miloš Šatura

Správca strelnice

Tel.: +421 940 506 077

Email:  saturamilos@gmail.com

 

Jozef  Kráner

Manažér Steel Challenge

Tel.: +421 903 124 764

Email: ruger22@vivaldi.net