Vážení členovia, strelci,

300m strelište je uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie záchytného valu do odvolania. Ostatné strelištia sú bez obmedzenia.

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR