Dátum

Popis

typ zbrane

klasifikácia

propozície/

prihlásenie

/výsledky

10. 1. Traja králi ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície  výsledky
24. 1. I. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície  výsledky
31. 1. Odstreľovacia puška 300 m “mierenka” ľubovoľná puška N+40 ľah  propozície  výsledky
6. 2. 100 – roční, VII.ročník pištoľ, revolver N+3×10  propozície  výsledky
14. 2. Odstreľovacia puška 300 m “taktika” ľubovoľná puška N+40 poloha  propozície  výsledky
21. 2. II. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície  výsledky
5. 3. Kovové siluety I. pištoľ, revolver N+20  propozície  výsledky
13.3. Jarná ľubovoľka ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície  výsledky
20. 3. III. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície  výsledky
3. 4. Odstreľovacia puška 300 m “mierenka” ľubovoľná puška N+40 ľah  propozície  výsledky
9. 4. Mierenka FBI veľkorážna pištoľ, revolver N+30  propozície  výsledky
17. 4. IV. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície  výsledky
30. 4. Steel Challenge I. veľkorážna pištoľ, revolver  propozície  výsledky
8. 5. Pohár víťazstva ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície   výsledky
22. 5. Odstreľovacia puška 300 m “taktika” ľubovoľná puška N+40 poloha  propozície   výsledky
29. 5. V. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície   výsledky
4. – 5. 6. Letné sústredenie strelcov III. ročník  propozície
12. 6. Pohár predsedu OZTŠČR Levice IX. ročník ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície   výsledky
18. 6. Steel Challenge II. veľkorážna pištoľ, revolver  propozície   výsledky
26. 6. Odstreľovacia puška 300 m “mierenka” ľubovoľná puška N+40 ľah  propozície   výsledky
31. 7. Prázdninová tristovka ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície   výsledky
20. 8. Kovové siluety II. pištoľ, revolver N+20  propozície   výsledky
28. 8. Pohár SNP ľubovoľná puška N+30 ľah  propozície   výsledky
4. 9. VI. kolo ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície   výsledky
17. 9. Levický strapec VI. ročník veľkorážna pištoľ, revolver N+30  propozície   výsledky
25. 9. Finále ligy zo samonabíjacích zbraní samonabíjacia puška 7,62×39 N+3×10 poloha  propozície   výsledky
2.10. 1. októbrová III. ročník, odstreľovacia puška 300 m “taktika” ľubovoľná puška N+40 poloha  propozície   výsledky
15.10. Steel Challenge III. veľkorážna pištoľ, revolver  propozície   výsledky
22.10. Kovové siluety III. pištoľ, revolver N+20  propozície   výsledky
6.11 Odstreľovacia puška 300 m “mierenka” ľubovoľná puška N+40 ľah  propozície   výsledky
27.11. Pohár oslobodenia Levíc VIII. ročník samonabíjacia puška 7,62×39 N+30 ľah  propozície   výsledky
4.12 Odstreľovacia puška 300 m “mierenka” ľubovoľná puška N+40 ľah  propozície   výsledky
11.12. Vianočná cena samon.puška veľkoráž.pištoľ N+2×10  propozície   výsledky
26.12. Posledný výstrel roka puška, pištoľ, revolver  propozície