Ak ste sa rozhodli vstúpiť do nášho občianskeho združenia ďakujeme za dôveru a odporúčame Vám nasledovný postup:

Prvá možnosť pre záujemcov mimo regiónu Levice

 1. Stiahnuť a vyplniť prihlášku za člena OZTŠČR Levice prihláška WORD TU ,  EXCEL TU. Po stiahnutí sa dá vypísať cez počítač, mobil, tablet.
 2. E-mailom, alebo poštou poslať vyplnenú prihlášku.
 3. Na účet organizácie poukázať členský poplatok (č. ú: SK 09 7500 0000 0040 0441 9165 pre identifikáciu do poznámky uviesť svoje priezvisko).
 4. Obdržíte od nás poštou členský preukaz so záznamom o zaplatení poplatku a potvrdenie o členstve v streleckej organizácii, pre políciu na vydanie, prípadne obnovenie zbrojného preukazu pre skupinu E.

Druhá možnosť pre záujemcov z regiónu Levice

 1. Stiahnuť a vyplniť prihlášku za člena OZTŠČR Levice prihláška WORD TU ,  EXCEL TU. Po stiahnutí sa dá vypísať cez počítač, mobil, tablet.
 2. Vybaviť vstup do organizácie osobne v našej centrále na Poľnej ulici č. 11 Levice. Odporúčame návštevu dohodnúť telefonicky na t. č. 0905 681 231 p. Ivan Valachovič.

Vstupom do našej organizácie získate:

 • Možnosť rozšírenia zbrojného preukazu skup. E na športové účely (ak ho nemáte).
 • Bezplatné celoročné využívanie streleckého areálu Fénix Levice (300 m, 100 m, 25 m strelištia, IPSC boxy).
 • Odborné poradenstvo a pomoc pri nákupe, nastreľovaní zbraní a optiky.
 • Právnu pomoc v legislatíve týkajúcej sa zbraní a streliva.
 • Budete pravidelne informovaní prostredníctvom e-mailu o športových streleckých podujatiach a o aktuálnom dianí v našej organizácii.
 • Radi pomôžeme a poradíme v medziach našich vedomostí a poznatkov v oblasti prebíjania streliva, tuningu a úpravy športových zbraní.
 • Na základe dlhoročných skúseností v poľovníckej streľbe poradíme aj našim priateľom poľovníkom.

(Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku prosíme zaslať poštou na kontaktnú adresu TU alebo emailom TU doručiť osobne po telefonickom dohovore)