Správcovia:      Ivan Valachovič:             tel. 0905  681 231;  mail: ivan.valachovic.lv@gmail.com

                         Rastislav Belák:               tel.  0907 893 548;  mail: belak.rastislav@gmail.com                                         

                         Martin Valachovič:           tel.  0904 186 259;  mail: valachovic.martin@centrum.sk

                         Miloš Šatura                     tel.  0940 506 077;  mail: saturamilos@gmail.com 

                         Jozef Veselovský             tel.  0905 746 575;  mail: jozef.veselovsky@gmail.com

                         Jozef Kráner                     tel.  0903 124 764;  mail: ruger22@vivaldi.net

                         Attila Juhász                     tel.  0908 772 997;  mail: ajuhasz@pobox.sk

                         Ľuboš Adamec st.            tel.  0914 281 191;  mail: lubos.adamec@azet.sk

                         Ľuboš Adamec Mgr. ml.     tel.  0918 432 249;  mail: adamec@contractor.net

 

Otvorené: od: do:
Utorok: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Štvrtok: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Sobota: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Nedeľa: 14:00  h 18:00  h    pre členov a verejnosť