Správcovia:  Ivan Valachovič:          tel. 0905  681 231;  mail: ivan.valachovic.lv@gmail.com

                         Rastislav Belák:            tel.  0907 893 548;  mail: belak.rastislav@gmail.com                                         

                         Martin Valachovič:     tel.  0904 186 259;  mail: valachovic.martin@centrum.sk

 

Otvorené: od: do:
Utorok: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Štvrtok: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Sobota: 14:00  h 18:00  h    pre členov
Nedeľa: 14:00  h 18:00  h    pre členov a verejnosť