Vážení členovia, strelci,

Od 1.5.2023 je 300m strelište v prevádzke, taktiež od 1.5.2023 platí, že strelecké boxy v počte 4 sú výlučne určené len na streľbu s krátkych guľových zbraní. Je prísne zakázaná streľba s akýchkoľvek dlhých zbraní!!!!!!!

Opakovane Vás žiadame aby ste na streľbu používali terčové systémy (stavy) strelnice!!!!

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR