Vážení členovia,

od 14. 03 – je strelnica v plnej prevádzke vrátane 260m.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR