Bohatá história strelnice v Leviciach.

Prvá zmienka o existencii strelnice sa datuje do obdobia Rakúsko Uhorska, okolo roku 1855. Bola vybudovaná pre vtedajšiu  vojenskú posádku v Leviciach. Tento status si udržala až do začiatku 50 rokov minulého storočia. Po vybudovaní novej modernej vojenskej strelnice v Devičanoch neďaleko Levíc, osirela. Pripomínali ju, len hlavný záchytný val a pozostatky pôvodného vojenského technického zariadenia. V roku 1975 pozemok bývalej strelnice o rozlohe 6,3ha dostal Zväz pre spoluprácu s armádou, okresný výbor Levice, na výstavbu branno – športového areálu. Výstavba prebiehala po častiach. Vo vzťahu k strelnici sa vybudovali k stávajúcemu záchytnému valu bočné ochranné valy a sprevádzkovala sa ako športová strelnica, pre streľbu z malorážnych zbraní na 50m, s voľným nekrytým strelišťom. V polovici 80 rokov bol postavený ubytovací komplex pre 30 osôb a zahájili sa práce na projekte krytého strelišťa na úrovni medzinárodných štandardov. Spoločenské zmeny zo začiatku 90 rokov práce na projekte zastavili a pre nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov sa vrátili späť do vlastníctva armády SR. Prevádzka strelnice bola zrušená. Dlhých 15 rokov trvali pokusy získať späť pozemok na strelnicu pre športových strelcov. Až v roku 2006 dostalo Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice do nájmu pozemok za účelom výstavby športovej strelnice.

Nové dejiny strelnice ( rok 2007 – súčasnosť )

Projekt streleckého areálu nadviazal na bohatú historickú minulosť a začal sa realizovať v roku 2007 na pozemku pôvodnej strelnice na výmere 3,7ha. Nakoľko dlhá 160 ročná história strelnice upadla do zabudnutia – ľahla popolom, pri jej znovuzrodení sme si požičali meno bájneho mytologického vtáka Fénixa, ktorý vstal z popola a znovu vybudovanú strelnicu sme pomenovali na „ Strelecký areál Fénix Levice“. Celý stavebný zámer bol rozdelený do 3 etáp. V 1 etape bola vďaka mnohým sponzorom, športovým priaznivcom ako aj strelcom ochotným priložiť ruku k dielu, vybudovaná 100m multifunkčná strelnica s 20 stanovišťami pre streľbu z dlhých zbraní a krátkych zbraní. Súčasťou strelnice je 30m dlhý strelecký prístrešok. V prevádzke je od januára 2009. 2 etapa výstavby 8 stavovej 300m strelnice bola spojená s 3 etapou vybudovania 25m dlhých boxov, pre priaznivcov streľby Steel Cup. Rozsiahle terénne úpravy a zemné práce sa realizovali v rokoch 2009 – 2014. 1 októbra 2014 bol kompletne sprevádzkovaný celý strelecký areál. Jeho unikátnosťou je, že sa môže súbežne strieľať na všetkých strelištiach pri zachovaní maximálnej bezpečnosti všetkých zúčastnených. V súčasnosti prebieha zatrávňovanie a zalesňovanie. Našim cieľom je, aby areál slúžil nielen aktívnemu streleckému športu, ale umožnil aj aktívny pobyt v prírode každému, kto o to prejaví záujem. Sme veľká rodina strelcov. S výstavbou nekončíme, máme ďalšie plány. Budúcnosť ukáže ako sa nám ich darí realizovať.

Ivan Valachovič
Predseda OZTŠČR