Vážení členovia, strelci,

koncom roka 2024 začíname s budovaním 300m strelišťa a to vybudovaním základov. V prvom štvrťroku budeme pokračovať s výstavbou krytého strelišťa. Kto by chcel podporiť tento projekt aj finančne formou daru budeme Vám vďačný. Projekt si môžete pozrieť tu:

Pohľady

Pôdorys 1.NP

Rezy 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR