Vážení členovia,

sme v období spracovávania daňových priznaní za rok 2022. Aj tento rok sme sa zaregistrovali medzi prijímateľov 2% daní. Každoročne získané prostriedky sú použité na údržbu a zveľaďovanie nášho streleckého areálu. Chcem vás aj tento rok poprosiť, kto ste sa rozhodli poukázať tieto prostriedky, darujte ich našej organizácii. Budú zmysluplne využité v prospech našich streleckých aktivít. Ktorí sú v zamestnaneckom pomere, vyplnia tlačivo, ktoré je v prílohe. Spolu z ročným zúčtovaním dane, ktoré ste dostali od zamestnávateľa obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu z Potvrdením, môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade, alebo doručiť do našej centrály na Poľnej č.11 Levice. Najneskoršie do 30.4.2023 (na daňovom úrade). Samostatne zárobkovo činné osoby, ak nemajú povinnosť elektronickej komunikácie podávajú daňové priznanie do 31.3.2023 na predpísanom tlačive a môžu poukázať 2%. Právnické osoby spracovávajú daňové priznania elektronicky, s povinnosťou podania do 31.3.2023 a môžu poukázať 1%. Súčasťou týchto tlačív je aj oddiel, k poukázaniu 2% resp.1% dane. Do tejto časti je potrebné vpísať nasledovné údaje: OKRESNÉ ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ REGIÓNOV LEVICE  Poľná ul. č.11 Levice 93401, IČO: 31196551. Výška podielu sa vypočíta zo zaplatenej dane. Daň musí byť zaplatená k termínu podania daňového priznania. Ďakujem.

Predvyplnené tlačivo nájdete TU. Stiahnuté tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky (PC, tablet, mobil atď.) Vyhlásenie je potrebné vytlačiť farebne na daňovom úrade čierno biele tlačivo neakceptujú.

S úctou

Ivan Valachovič predseda OZTŠČR Levice

Vážení strelci!

kalendár streleckých aktivít je zverejnený. Strelnica je sprístupnená v štandardnom režime.

Otváracie hodiny TU.

Kalendár TU.

Vážení strelci!

od 7. Júna 2021 je stránka FÉNIX aj na FACEBOOKU.

Kliknutím na ikonu pod textom sa dostanete na stránku FACEBOOK.

 

 

Vážení strelci!

dnešným dňom (04. 06. 2021) je z technických príčin strelište 300 m zatvorené do odvolania. Žiadame strelcov,

aby na strelišti 300 m nevykonávali žiadnu streleckú činnosť.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Vážení strelci a členovia.

Srdečne Vás pozývame na 1. Ples športových strelcov. Dátum, čas, miesto a vstupné sú uvedené na pozvánke vyššie ako aj čo je zahrnuté v cene vstupného. Elektronická registrácia a podrobné informácie sa nachádzajú tu. Koniec registrácie je 07.02.2020. Strelci si môžu pozvať aj priateľov (známych) z radu nestrelcov a nečlenov. Tešíme sa na Vašu návštevu a spoločnú zábavu.

S pozdravom organizačný tím: Jozef Kráner, Ing. Henrieta Blahova, Marek Blaho, Adamec Luboš ml.; st.

FOTO z plesuTU

Už tradične sa stretávame na konci roka, kde úspešnú streleckú sezónu zakončíme podujatím tzv. Posledným výstrelom. Tentokrát to bolo 28.12.2019. Pre členov bola strelnica k dispozícií o 13:00 a pre ostatných o 15:30. Strelci obsadili všetky strelištia, kde sa strieľalo nesúťažne. Každý strieľal disciplínu na akú mal chuť. Tesne po 16:00 hodine sa zbrane odložili a strelci mali možnosť ochutnať kapustnicu a ďalšie dobroty. Medzitým sa začala inštalácia ohňostroja a taktiež sa začali púšťať lampióny šťastia, ktoré skončili nezdarom pre silný vietor. Bodku za streleckou sezónou zakončil veľkolepý ohňostroj.

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Video nájdete tu.

Vážení členovia, milí priatelia!

Aj tento rok sa stretneme na poslednom tohtoročnom  streleckom podujatí POSLEDNÝ VÝSTREL. Tentoraz to bude  28. decembra (sobota) a ako sa už stalo tradíciou, rozdelili sme ho do dvoch častí. Na streleckú, kde si strelci v komornej atmosfére zastrieľajú na vlastné terče, teraz už bez súťažného adrenalínu. Druhá časť sa bude niesť v spoločenskom tóne stretnutím s našimi najbližšími,  priateľmi a známymi, ktorí nám fandia a podporujú nás v našich streleckých aktivitách. Podrobnosti k podujatiu tu. Na spoločenskej časti podujatia privítame každého, kto chce precítiť aspoň na krátku chvíľu atmosféru zimnej  prírody s prípadnou záchranou vo vyhriatej klubovni.

Na stretnutie s vami sa teší organizačný výbor podujatia!

V nedeľu, 13. 10. 2019, sa za pekného slnečného počasia uskutočnili už piate Majstrovstvá Slovenskej republiky v samonabíjacej puške kal.7,62×39 N+60 rán poloha. Na palebnú čiaru sa postavilo 17 nominovaných strelcov. Limit na majstrovstvá si mohli strelci splniť na niektorom zo 7 ligových kôl vrátane finále, ktoré sa strieľali v roku 2018, alebo na dvoch kvalifikačných pretekoch, ktoré sa uskutočnili v tomto roku. Zo zbraní jednoznačne prevládala stará spoľahlivá klasika SA vz 58 alebo CZ 858 Tactical v rôznych športových úpravách. V prvej polohe, ktorá sa strieľala v ľahu, boli sily vyrovnané. Druhá poloha sa strieľala v stoji. Táto preverila pripravenosť a schopnosť strelcov streliť 20 rán bez straty bodovaného zásahu. Posledná poloha – kľak – už len jemne poprehadzovala poradie strelcov na výsledkovej listine (tu). Najlepšie sa s náročnosťou polohovej streľby vysporiadal Peter Gajdošech z Trnavského streleckého  klubu, ktorý získal titul Majstra Slovenskej republiky za rok 2019. Druhý sa umiestnil Michal Kucbel zo streleckého klubu Banská Bystrica a trojicu úspešných strelcov uzatvoril Milan Kováč, opäť z Trnavského streleckého klubu. Dosiahnuté výsledky ukázali mierny nárast výkonnosti, nepodarilo sa však pokoriť dosiahnutú bodovú hodnotu majstra Slovenska z roku 2013. Súťaž prebehla v sviežom tempe s prestávkou na obed. O 14:00 hod. bol už strelecký areál k dispozícii verejnosti.

Ivan Valachovič

Vážení strelci!
Opäť, po roku, sa v dňoch 31. mája až 2. júna stretneme už na VI. ročníku „Letného sústredenia strelcov“. Dovoľujeme si vás aj touto cestou pozvať na toto strelecké podujatie. Táborenie v prírode priamo na strelnici, stretnutie priateľov, výmena skúseností, zaujímavý strelecký program, kúpanie v jazere – to všetko by mohlo byť inšpiráciou k účasti na tomto spoločensko-streleckom podujatí.
Podrobnosti k sústredeniu s možnosťou prihlásiť sa, nájdete v našom športovom kalendári.
Na stretnutie s vami sa teší celý tím Fénix.

1 2 3 5