Vážení strelci!

súťaž “100 roční” –  XIV. ročník v termíne 4.3.2023 (sobota) je z technických príčin zrušená. Náhradný termín včas oznámime.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR