Od 1.12.2014 je v platnosti zbraňová amnestia. Čo to konkrétne znamená. Počas vyhlásenia zbraňovej amnestie v Zbierke zákonov, každý držiteľ nelegálne držanej zbrane môže požiadať o jej legalizáciu. Nie je podstatné či je, alebo nie je držiteľom zbrojného preukazu ( ZP ). Legalizácia prebieha nasledovne. Majiteľ takejto zbrane navštívi príslušné Okresné oddelenie PZ, odbor evidencie a urobí oznámenie. Príslušník PZ nie je oprávnený položiť, otázku ako došlo k nadobudnutiu. Vypíše sa tlačivo, ktoré oznamovateľ podpíše. Zbraň ide na balistickú expertízu. Trvá to zhruba pol roka. Doba sa odvíja od množstva odovzdaných zbraní počas trvania amnestie. Keď sa zbraň vráti, a je v poriadku, nebola v minulosti použitá pri trestnom čine, majiteľ má niekoľko možností. 1. Je držiteľom ZP s niektorým oprávnením umožňujúcim príslušnú zbraň vlastniť, zbraň má identifikovateľné výrobné číslo, ( ak nemá musí požiadať Min.vn. o vydanie nového) urobia sa tlakové skúšky, požiada o vydanie technického preukazu a stáva sa jej vlastníkom. Spoplatnený je úkon tlakových skúšok a vydanie technického preukazu zbrane. 2. Nie je držiteľom ZP, ale rozhodol sa zbraň si ponechať. Musí zabsolvovať legislatívny postup na získanie ZP. Po jeho získaní všetko prebieha ako v bode 1.  3. Nie je držiteľom ZP a zbraň nechce, môže spraviť prehlásenie, že zbraň daruje konkrétnej osobe, ktorá je držiteľom ZP a dar prijíma. Tá potom realizuje všetky vyššie uvedené postupy na vydanie technického preukazu zbrane. V prípade, že nenájde darcu, zbraň prepadá v prospech štátu. A jedna poznámka nakoniec. Je podstatné vedieť pri rozhodnutí legalizovať zbraň o jej pôvode prípadne histórii. Prajem všetkým, ktorý sa rozhodnú k tomuto kroku hlavne trpezlivosť.