Nezaradené

Už tradične sa stretávame na konci roka, kde úspešnú streleckú sezónu zakončíme podujatím tzv. Posledným výstrelom. Tentokrát to bolo 28.12.2019. Pre členov bola strelnica k dispozícií o 13:00 a pre ostatných o 15:30. Strelci obsadili všetky strelištia, kde sa strieľalo nesúťažne. Každý strieľal disciplínu na akú mal chuť. Tesne po 16:00 hodine sa zbrane odložili a strelci mali možnosť ochutnať kapustnicu a ďalšie dobroty. Medzitým sa začala inštalácia ohňostroja a taktiež sa začali púšťať lampióny šťastia, ktoré skončili nezdarom pre silný vietor. Bodku za streleckou sezónou zakončil veľkolepý ohňostroj.

Ivan  VALACHOVIČ

predseda OZTŠČR

Video nájdete tu.

Vážení členovia, milí priatelia!

Aj tento rok sa stretneme na poslednom tohtoročnom  streleckom podujatí POSLEDNÝ VÝSTREL. Tentoraz to bude  28. decembra (sobota) a ako sa už stalo tradíciou, rozdelili sme ho do dvoch častí. Na streleckú, kde si strelci v komornej atmosfére zastrieľajú na vlastné terče, teraz už bez súťažného adrenalínu. Druhá časť sa bude niesť v spoločenskom tóne stretnutím s našimi najbližšími,  priateľmi a známymi, ktorí nám fandia a podporujú nás v našich streleckých aktivitách. Podrobnosti k podujatiu tu. Na spoločenskej časti podujatia privítame každého, kto chce precítiť aspoň na krátku chvíľu atmosféru zimnej  prírody s prípadnou záchranou vo vyhriatej klubovni.

Na stretnutie s vami sa teší organizačný výbor podujatia!

V nedeľu, 13. 10. 2019, sa za pekného slnečného počasia uskutočnili už piate Majstrovstvá Slovenskej republiky v samonabíjacej puške kal.7,62×39 N+60 rán poloha. Na palebnú čiaru sa postavilo 17 nominovaných strelcov. Limit na majstrovstvá si mohli strelci splniť na niektorom zo 7 ligových kôl vrátane finále, ktoré sa strieľali v roku 2018, alebo na dvoch kvalifikačných pretekoch, ktoré sa uskutočnili v tomto roku. Zo zbraní jednoznačne prevládala stará spoľahlivá klasika SA vz 58 alebo CZ 858 Tactical v rôznych športových úpravách. V prvej polohe, ktorá sa strieľala v ľahu, boli sily vyrovnané. Druhá poloha sa strieľala v stoji. Táto preverila pripravenosť a schopnosť strelcov streliť 20 rán bez straty bodovaného zásahu. Posledná poloha – kľak – už len jemne poprehadzovala poradie strelcov na výsledkovej listine (tu). Najlepšie sa s náročnosťou polohovej streľby vysporiadal Peter Gajdošech z Trnavského streleckého  klubu, ktorý získal titul Majstra Slovenskej republiky za rok 2019. Druhý sa umiestnil Michal Kucbel zo streleckého klubu Banská Bystrica a trojicu úspešných strelcov uzatvoril Milan Kováč, opäť z Trnavského streleckého klubu. Dosiahnuté výsledky ukázali mierny nárast výkonnosti, nepodarilo sa však pokoriť dosiahnutú bodovú hodnotu majstra Slovenska z roku 2013. Súťaž prebehla v sviežom tempe s prestávkou na obed. O 14:00 hod. bol už strelecký areál k dispozícii verejnosti.

Ivan Valachovič

Vážení strelci!
Opäť, po roku, sa v dňoch 31. mája až 2. júna stretneme už na VI. ročníku „Letného sústredenia strelcov“. Dovoľujeme si vás aj touto cestou pozvať na toto strelecké podujatie. Táborenie v prírode priamo na strelnici, stretnutie priateľov, výmena skúseností, zaujímavý strelecký program, kúpanie v jazere – to všetko by mohlo byť inšpiráciou k účasti na tomto spoločensko-streleckom podujatí.
Podrobnosti k sústredeniu s možnosťou prihlásiť sa, nájdete v našom športovom kalendári.
Na stretnutie s vami sa teší celý tím Fénix.

Vážení členovia, strelci a priatelia.

Aj tento rok si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o podporu našich streleckých aktivít formou darovania 1 – 2 % z dane z príjmov, ktorú právnická alebo fyzická osoba odvádza priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 1 % prípadne 2 %  nebude znamenať žiadny výdavok navyše,  pretože ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad  a     „neprepadne“   tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom  môžete podporiť  naše strelecké aktivity, ale  hlavne dostavbu streleckého areálu  Fénix  Levice. Dávam do  pozornosti postup:  Právnické osoby, ktoré chcú darovať 1 % z dane a SZČO 2 % z dane musia do 31. 03. 2018  do daňového priznania vpísať údaje našej organizácie ako prijímateľa: IČO: 31196551  Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice, Poľná ul. č. 11 Levice 934 01. U zamestnancov sa nič nemení – poukazujú 2 %. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Z tohto dokladu sa vypočítajú 2 %. Vyplní sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo je v prílohe). Obidva doklady sa posielajú príslušnému daňovému úradu, prípadne ich doručte do našej centrály. Termín pre právnické osoby a SZČO je  31. marec 2018 (je to súčasť daňového priznania), pre zamestnancov je  30. apríl 2018.  V prípade ďalších doplňujúcich informácii môžete volať centrálu 0905 681 231. Ak máte možnosť, oslovte aj svojich priateľov a známych, podporia dobrú a prospešnú vec.

S pozdravom                                                     Ivan  V a l a c h o v i č, predseda OZTŠČR

V sobotu 30. decembra sme sa stretli na našej strelnici za príjemného zimného počasia, aby sme posledným podujatím roka ukončili úspešnú streleckú sezónu 2017. Prišla takmer stovka strelcov aj najbližšími rodinnými príslušníci a priateľmi. Všetky strelištia boli permanentne obsadené, strieľalo sa do 16,00 h. Potom sa zbrane odložili  a začalo sa hodovať. Popri konzumovaní rôznych dobrôt – slaných, sladkých i tekutých – sa v hromadných štartoch púšťali balóny a lampióny šťastia. Stretnutie bolo ukončené veľkým ohňostrojom. Pri táboráku sme vydržali až do 19,00 h. Zaželali sme si úspešný strelecký rok 2018 a rozišli sme sa do svojich domovov.                                          Ivan Valachovič

Video sa nachádza TU

 

Vážení priatelia,

17. decembra sa uskutočnila posledná tohtoročná strelecká súťaž. Ako sa už stalo tradíciou, stretávame sa v ostatné dni roka na spoločenskom podujatí „POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sa tentokrát bude konať 30. decembra (sobota) na strelnici v Leviciach. Stretnutie organizujeme pre našich najbližších, ktorí sú nám oporou a podporujú nás v našich športových streleckých aktivitách. Je to aj príležitosť na stretnutie s priateľmi a známymi, ktorí sú našimi fanúšikmi a pomáhajú nám. Program  sme pripravili tak, aby sme potešili  aj našu najmladšiu generáciu. Srdečne vás pozývame! Budeme radi, keď si nájdete čas a prídete medzi nás. Program podujatia je tu. Na stretnutie s vami sa teší

Ivan Valachovič
predseda OZTŠČR

Najúspešnejší strelci v disciplíne – ľubovoľná odstreľovacia puška na  300 m.

V nedeľu 3. decembra sa uskutočnila posledná – siedma tohtoročnú strelecká súťaž v disciplíne  „ľubovoľná odstreľovacia puška – mierenka“. Strieľalo sa na 5 terčov, ktoré sa v jednotlivých kolách nemenili, na konštantnú vzdialenosť 300 m. Hodnotilo sa päť najlepších dosiahnutých výsledkov. Jednotlivých kôl sa zúčastňovalo  cca 20 – 30 strelcov z celého Slovenska. Každá zo súťaží  sa vyhodnocovala samostatne a prví traja strelci boli ocenení. Úroveň súťaže, podľa vyjadrenia strelcov, bola veľmi vysoká. Museli sa v priebehu roka v jednotlivých kolách vyrovnávať s rôznymi poveternostnými podmienkami. Mali možnosť porovnávať si aktuálne dosiahnutý nástrel s výsledkami z predchádzajúcich kôl. Najviac najlepších umiestnení a tým aj najvyšší bodový výsledok dosiahol Martin Valachovič čím získal ocenenie „Najúspešnejší odstreľovač roka 2017“.  Druhým v poradí, v športovej sezóne 2017, sa stal Štefan Máté a trojicu najúspešnejších športových strelcov –  odstreľovačov  – uzatvára Gabriel Kabina.

Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a do novej športovej sezóny 2018 prajeme im, aj všetkým zúčastneným strelcom, presnú mušku. Fotografie z ostatnej súťaže prikladáme.

Teší nás, že o túto atraktívnu streleckú disciplínu je z radov športových strelcov čoraz väčší záujem, preto sme v roku 2018 pripravili ďalšiu novú súťaž v tejto disciplíne. Podrobnosti  nájdete v športovom kalendári na rok 2018.

                                                                                  Ivan V a l a c h o v i č

                                                                                  Predseda OZTŠČR