Vážení strelci!

od 7. Júna 2021 je stránka FÉNIX aj na FACEBOOKU.

Kliknutím na ikonu pod textom sa dostanete na stránku FACEBOOK.