Bohatá história strelnice v Leviciach.

Prvá zmienka o existencii strelnice sa datuje do
obdobia Rakúsko Uhorska, okolo roku 1855. Bola vybudovaná pre vtedajšiu
vojenskú posádku v Leviciach. Tento status si udržala až do začiatku 50
rokov minulého storočia. Po vybudovaní novej modernej vojenskej
strelnice v Devičanoch neďaleko Levíc, osirela. Pripomínali ju, len
hlavný záchytný val a pozostatky pôvodného vojenského technického
zariadenia. V roku 1975 pozemok bývalej strelnice o rozlohe 6,3ha
dostal Zväz pre spoluprácu s armádou, okresný výbor Levice, na výstavbu
branno- športového areálu. Výstavba prebiehala po častiach. Vo vzťahu
k strelnici sa vybudovali k stávajúcemu záchytnému valu bočné ochranné
valy a sprevádzkovala sa ako športová strelnica, pre streľbu
z malorážnych zbraní na 50m, s voľným nekrytým strelišťom. V polovici 80
rokov bola postavený ubytovací komplex pre 30 osôb a zahájili sa práce
na projekte krytého strelišťa na úrovni medzinárodných štandardov.
Spoločenské zmeny zo začiatku 90 rokov práce na projekte zastavili a pre
nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov sa vrátili späť do vlastníctva
armády SR. Prevádzka strelnice bola zrušená. Dlhých 15 rokov trvali
pokusy získať späť pozemok na strelnicu pre športových strelcov. Až
v roku 2006 dostalo Okresné združenie technických a športových činností
regiónov Levice do nájmu pozemok za účelom výstavby športovej strelnice.

Nové dejiny strelnice ( rok 2007 – súčasnosť )

Projekt streleckého areálu nadviazal na bohatú
historickú minulosť a začal sa realizovať v roku 2007 na pozemku
pôvodnej strelnice na výmere 3,7ha. Nakoľko dlhá 160 ročná história
strelnice upadla do zabudnutia – ľahla popolom, pri jej znovuzrodení sme
si požičali meno bájneho mytologického vtáka Fénixa, ktorý vstal
z popola a znovu vybudovanú strelnicu sme pomenovali na „ Strelecký
areál Fénix Levice“. Celý stavebný zámer bol rozdelený do 3 etáp. V 1
etape bola vďaka mnohým sponzorom, športovým priaznivcom ako aj strelcom
ochotným priložiť ruku k dielu, vybudovaná 100m multifunkčná strelnica
s 20 stanovišťami pre streľbu z dlhých zbraní a krátkych zbraní.
Súčasťou strelnice je 30m dlhý strelecký prístrešok. V prevádzke je od
januára 2009. 2 etapa výstavby 8 stavovej 300m strelnice bola spojená
s 3 etapou vybudovania 25m dlhých boxov, pre priaznivcov streľby podľa
pravidiel IPSC. Rozsiahle terénne úpravy a zemné práce sa realizovali
v rokoch 2009 – 2014. 1 októbra 2014 bol kompletne sprevádzkovaný celý
strelecký areál. Jeho unikátnosťou je, že sa môže súbežne strieľať na
všetkých strelištiach pri zachovaní maximálnej bezpečnosti všetkých
zúčastnených. V súčasnosti prebieha zatrávňovanie a zalesňovanie. Našim
cieľom je, aby areál slúžil nielen aktívnemu streleckému športu, ale
umožnil aj aktívny pobyt v prírode každému, kto o to prejaví záujem. Sme
veľká rodina strelcov. S výstavbou nekončíme, máme ďalšie plány.
Budúcnosť ukáže ako sa nám ich darí realizovať.

Ivan Valachovič
Predseda OZTŠČR