Vážení priaznivci športovej streľby,

 

len pár hodín nás delí od Nového roku. Je to príležitosť na krátke zastavenie a zhodnotenie našej činnosti. Dovoľte mi pri tejto príležitosti vysloviť pár myšlienok a ohliadnutie za odchádzajúcim rokom.

Rok 2015 bol pre nás významný z viacerých dôvodov. Máme za sebou štvrťstoročie činnosti a organizačnej výstavby našej organizácie. Keď sme v roku 1990 zakladali naše občianske združenie, išli sme do toho z víziou „To čo urobíme pre seba, zomrie s nami. To čo urobíme pre druhých zostane a je nesmrteľné.“ Uplynulých 25 rokov potvrdilo správnosť našej myšlienky. Nebola to ľahká cesta. Máme však veľkú, činorodú organizáciu, ktorá sa vie prezentovať dosiahnutými úspechmi, či už v oblasti streleckého športu alebo výstavby streleckého areálu. Spoločným úsilím sme vybudovali a stále budujeme najväčší strelecký areál na Slovensku, ktorý sa dostáva do povedomia našich, ale už aj zahraničných strelcov. Naše aktivity v tejto oblasti  len potvrdzujú opodstatnenosť existencie strelnice a jej bohatú 160 ročnú históriu. Sme organizácia, ktorá je uznávaná a rešpektovaná. Ďakujem mojim priateľom sponzorom, ako aj vám všetkým, ktorí ste finančne alebo technikou prispeli k budovaniu nášho streleckého zázemia. Kus náročnej a poctivej práce sa urobil aj na poli propagácie a zviditeľnenia našej organizácie  a streleckých aktivít. Uskutočnili sme 40 streleckých podujatí. Areál sa stal miestom neformálnych spoločenských stretnutí rodinných príslušníkov a fanúšikov, ktorí nás podporujú v našej činnosti. Do tohto roku sme vstupovali novou internetovou stránkou, na ktorej sa snažíme v širokom spektre spopularizovať našu činnosť. Prezrelo si ju už viac ako  21 000 návštevníkov. Je to vysvedčenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Príchod Nového roku nám prináša aj nové výzvy. Strelnicu máme vybudovanú, chýba nám však infraštruktúra. To bude našou hlavnou úlohou v nadchádzajúcom roku. Vybudovať spoločenské priestory, dokončiť oplotenie strelnice, revitalizovať prístupové komunikácie a pokračovať v zalesňovaní a výsadbe ovocných stromov. To sú len niektoré z aktivít, ktoré nás čakajú. Ďalšie prinesie každodenný život.

Vážení členovia, bolo mi cťou s vami spolupracovať, či už na poli športovom, organizačnom alebo osobnom. Želám vám do Nového roku dobrú mušku, veľa pozitívnej energie, pohodu a zdravie.

S úctou

Ivan Valachovič, predseda OZTŠČR