Foto zo stretnutí strelcov, rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov športovej streľby, ktorí sa stretávajú každý posledný piatok k mesiaci nájdete tu.