Vážení členovia, priatelia strelci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj posledné strelecké podujatie v tomto roku „ POSLEDNÝ VÝSTREL“, ktoré sme zorganizovali tentokrát na  pondelok 26. decembra na našej strelnici. Je to už tradičné stretnutie strelcov aj s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a našimi sponzormi. Dovoľte mi, touto cestou, pozvať vás na toto strelecko–spoločenské podujatie, kde si zaspomíname na zážitky z našich súťaží, „ukujeme“ plány na novú športovú sezónu a v priateľskej, sviatočnej nálade sa pripravíme pozdraviť príchod nového roku 2017.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 31. decembra v zmysle pozvánky. O zmene vás budeme včas informovať. V mene organizačného výboru sa teším na stretnutie s vami. Ivan Valachovič