Vážení návštevníci,

v dôsledku intenzívneho využívania našej strelnice nastalo spomalenie prác spojených s ďalšou výstavbou a údržbou streleckého areálu. Pre zosúladenie návštevnosti a uvedených činností sme zaviedli od  01. 06. 2016 prevádzkové dni a hodiny pre našich členov a verejnosť. V tomto čase bude na strelnici vždy správca.  V ostatné dni sa bude robiť nutná údržba, úprava strelíšť a výstavba oddychových častí streleckého areálu.  Našou snahou do budúcnosti je zabezpečenie celodennej prevádzky strelnice v uvedených dňoch.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                Ivan Valachovič

Otvorené: od: do:
Utorok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Štvrtok: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Sobota: 14,00  h 18,00  h    pre členov
Nedeľa: 14,00  h 18,00  h    pre členov a verejnosť