Majstrom Slovenska v streľbe zo samonabíjacej pušky 7,62×39, N+3×20 poloha, pre rok 2017, sa stal Ondrej Žigray zo streleckého klubu Trnava.  2. miesto si vybojoval Marián Mészáros – strelecký klub Levice a 3. miesto obsadil Jozef Vago, ktorý zastupoval strelecký klub Nitra. Srdečne blahoželáme! Ponúkame výsledky a galériu zo súťaže.