OZNÁMENIE

Súťaž Steel Challenge dňa 15.6.2019 sa pre nízku účasť ruší.

Ďakujeme za pochopenie.