Prenájom streleckého areálu pre:

 • firmy, organizácie a školy na hromadné spoločenské a športové podujatia s možnosťou zapožičania väčšieho počtu malokalibroviek
 • SBS, políciu a armádu na odborný výcvik
 • športové a poľovnícke organizácie na strelecké súťaže

Poradenská služba pre:

 • školy a školské zariadenia na metodickú prípravu a vedenie streleckých krúžkov mládeže
 • zbrane a príslušenstvo k zbraniam, strelivo, optiku
 • nastrelovanie zbraní

Odborná príprava pre:

 • žiadateľov o zbrojný preukaz
 • inštruktorov, trénerov a rozhodcov športovej streľby
 • záujemcov o športovú streľbu

Strelecký areál pre:

 • verejnosť na rekreačnú a zdokonaľovaciu streľbu z krátkych a dlhých ručných zbraní
 • športovcov na individuálnu prípravu a tréning v streľbe
 • streľbu so zapožičaných zbraní a to aj pre záujemcov, ktorí nie sú držiteľmi ZP – pod dohľadom inštruktora