Vážení členovia,

nakoľko sa množia telefonáty ohľadne platnosti zbrojných preukazov (tým čo končí, alebo skončí) dávame info viď. nižšie.

Prehľad zmien v legislatíve MV SR nájdete tu.

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (COVID-19)

  • ministerstvo vnútra a zastupiteľský úrad môže obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení,
  • predlžuje sa doba platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie počas a po odvolaní krízovej situácie,
  • predlžovanie platnosti zbrojného preukazu sa nebude vzťahovať na tých držiteľov, ktorým 30-dňová lehota uplynula ešte pred vyhlásením krízového stavu, ani cudzincovi, ktorému uplynie pobyt na území SR,
  • predlžuje sa platnosť vybraných povolení a dokladov o dobu trvania krízovej situácie,
  • nebudú plynúť lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo povolení počas krízovej situácie,
  • počas krízovej situácie sa prerušuje plynutie niektorých lehôt na plnenie povinností držiteľmi zbraní.