OZNÁMENIE:

Z dôvodu nepriaznivého  počasia sa letné sústredenie odkladá. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

Ivan  VALACHOVIČ
predseda OZTŠČR