Jojo62

Vážení členovia,

nakoľko sa množia telefonáty ohľadne platnosti zbrojných preukazov (tým čo končí, alebo skončí) dávame info viď. nižšie.

Prehľad zmien v legislatíve MV SR nájdete tu.

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (COVID-19)

  • ministerstvo vnútra a zastupiteľský úrad môže obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení,
  • predlžuje sa doba platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie počas a po odvolaní krízovej situácie,
  • predlžovanie platnosti zbrojného preukazu sa nebude vzťahovať na tých držiteľov, ktorým 30-dňová lehota uplynula ešte pred vyhlásením krízového stavu, ani cudzincovi, ktorému uplynie pobyt na území SR,
  • predlžuje sa platnosť vybraných povolení a dokladov o dobu trvania krízovej situácie,
  • nebudú plynúť lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo povolení počas krízovej situácie,
  • počas krízovej situácie sa prerušuje plynutie niektorých lehôt na plnenie povinností držiteľmi zbraní.

Vážení členovia,

sme v období spracovávania daňových priznaní za rok 2019. Aj tento rok sme sa zaregistrovali medzi prijímateľov 2% daní. Každoročne získané prostriedky sú použité na údržbu a zveľaďovanie nášho streleckého areálu. Chcem vás aj tento rok poprosiť, kto ste sa rozhodli poukázať tieto prostriedky, darujte ich našej organizácii. Budú zmysluplne využité v prospech našich streleckých aktivít. Ktorí sú v zamestnaneckom pomere, vyplnia tlačivo, ktoré je v prílohe. Spolu z ročným zúčtovaním dane, ktoré ste dostali od zamestnávateľa obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu z Potvrdením, môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade, alebo doručiť do našej centrály na Poľnej č.11 Levice. Najneskoršie do 30.4.2020 (na daňovom úrade). Samostatne zárobkovo činné osoby, ak nemajú povinnosť elektronickej komunikácie podávajú daňové priznanie do 31.3.2020 na predpísanom tlačive a môžu poukázať 2%. Právnické osoby spracovávajú daňové priznania elektronicky, s povinnosťou podania do 31.3.2020 a môžu poukázať 1%. Súčasťou týchto tlačív je aj oddiel, k poukázaniu 2% resp.1% dane. Do tejto časti je potrebné vpísať nasledovné údaje: OKRESNÉ ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ REGIÓNOV LEVICE  Poľná ul. č.11 Levice 93401, IČO: 31196551. Výška podielu sa vypočíta zo zaplatenej dane. Daň musí byť zaplatená k termínu podania daňového priznania. Ďakujem.

Predvyplnené tlačivo nájdete TU. Stiahnuté tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky (PC, tablet, mobil atď.) Vyhlásenie je potrebné vytlačiť farebne na daňovom úrade čierno biele tlačivo neakceptujú.

S úctou

Ivan Valachovič predseda OZTŠČR Levice

Vážení strelci a členovia.

Srdečne Vás pozývame na 1. Ples športových strelcov. Dátum, čas, miesto a vstupné sú uvedené na pozvánke vyššie ako aj čo je zahrnuté v cene vstupného. Elektronická registrácia a podrobné informácie sa nachádzajú tu. Koniec registrácie je 07.02.2020. Strelci si môžu pozvať aj priateľov (známych) z radu nestrelcov a nečlenov. Tešíme sa na Vašu návštevu a spoločnú zábavu.

S pozdravom organizačný tím: Jozef Kráner, Ing. Henrieta Blahova, Marek Blaho, Adamec Luboš ml.; st.

FOTO z plesuTU

OZNÁMENIE

Súťaž Steel Challenge dňa 15.6.2019 sa pre nízku účasť ruší.

Ďakujeme za pochopenie.