Anna Péliová

Dňa 11. novembra 2015 vo veku nedožitých 51 rokov zomrel náš dlhoročný člen a dobrý priateľ Peter B u d a v á r y. Peťo bol zapáleným športovým strelcom a propagátorom našej strelnice. Bol sponzorom viacerých streleckých súťaží a k streleckému športu priviedol aj svojho syna Petra. V Peťovi stráca naša organizácia dobrého chlapa a veľkého priateľa športovej streľby. Česť jeho pamiatke !                                                                                                                                                                                                                                             Ivan Valachovič