P r i a z n i v c i   š p o r t o v e j   s t r e ľ b y !

Pozývame Vás na Steel Challenge  pod názvom  “Železný máj”, ktorý sa uskutoční dňa 27. mája 2017  (v sobotu) na strelnici Horáreň v  Novom Tekove. Usporiadateľom  súťaže je ŠK Corgoň Nitra.   Všetci ste  srdečne vítaní! Bližšie informácie a registrácia na www.shootingarea.eu

Na Vašu účasť sa teší usporiadateľ!